Yritys

yritys10-Fysio Avoin Yhtiö on lahtelainen kahden fysioterapeutin omistama fysioterapiayritys. Perustehtävänä on tarjota ja tuottaa Lahden ja ympäristökuntien asukkaille sekä alueella toimiville erilaisille yhteisöille fysioterapiapalveluja, joilla tuetaan asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä sekä mahdollisimman itsenäistä selviytymistä päivittäisessä elämässä. Tavoitteen saavuttamiseksi pyrimme jatkuvaan kehittymiseen ihmisenä ja fysioterapeuttina erilaisten oppimiskokemusten (työ, jatkuva kouluttautuminen, asiakassuhteet, kollegat) avulla. Fysioterapiapalveluiden tuottamisen perustana ovat lainsäädäntö, eettiset perusteet sekä yhteiskunnalliset velvoitteet.

10-Fysion omistavat ja siellä työskentelevät fysioterapeutti Tuula Ohtamaa-Teräväinen ja fysioterapeutti Jari Teräväinen. Yrityksemme sijaitsee Lahden keskustassa osoitteessa Vesijärvenkatu 8. Tilat sijaitsevat katutasossa ja niihin on esteetön pääsy myös pyörätuolilla ja sähköpyörätuolilla. Tilat soveltuvat ja ovat varustettu siten, että pystymme parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan kullekin asiakkaalle yksilöllisesti suunnitellun fysioterapian. Käytössä on kuntosalilaitteet, seisomateline, kävelymatto, monipuolisesti terapia- ja pelivälineitä sekä kävelyn apuvälineitä. Sähköärsytyshoidot, ultraäänihoidot sekä lämpöpakkaukset kuuluvat fysikaalisten hoitojen valikoimaan. Tarvittaessa teemme kotikäyntejä asiakkaiden kotona, palvelutaloissa ja kouluilla.

Yrityksellämme on voimassaoleva sopimus fysioterapiapalveluiden tuottamisesta KELAn, Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kanssa. Toimimme yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa. Asiakkaaksemme voi tulla myös itse maksaen lääkärin lähetteellä, jolloin KELA korvaa osan fysioterapiasta.

Toimimme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluiden tuottajana. Lisätietoa vaikeavammaisten fysioterapiapalveluista löytyy Kelan internetsivuilta: https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Lisäksi tuotamme avofysioterapiapalveluita Lahden kaupungin palvelusetelillä.

Erityisosaamistamme on erilaisten neurologisten sairauksien ja vammojen fysioterapia. Kuntoutujaryhmiä, joiden kanssa toimimme, ovat mm. selkäydinvammaiset, aivohalvaus- ja aivovammakuntoutujat, MS-tautia sairastavat kuntoutujat, CP- ja kehitysvammaiset sekä lihastauteja ja muita harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat nuoret ja aikuiset kuntoutujat.

Yrityksessämme työskentelevät:

Jari Teräväinen

 • fysioterapeutti, yrittäjä
 • lääkintävoimistelija v. 1987
 • erikoislääkintävoimistelija v. 1994
 • koulutusta neurologisesta fysioterapiasta (mm. neurologinen erityiskoulutus, monivammaisten fysioterapia)
 • kinesioteippaus, faskiakäsittelyt
 • Terveydenhuollon tietotekniikka –koulutus
 • GAS –koulutus
 • yrittäjänä 10-Fysiossa v. 1991 alkaen

Tuula Ohtamaa-Teräväinen

 • fysioterapeutti, yrittäjä
 • kuntohoitaja v. 1987
 • lääkintävoimistelija v. 1991
 • fysioterapeutti AMK v. 2004
 • koulutusta neurologisesta fysioterapiasta (mm. Bobath, Affolter, Motoristen toimintojen ohjaaminen)
 • kinesioteippaus, neuraalikudoksen mobilisointi
 • GAS –koulutus
 • yrittäjänä 10-Fysiossa v. 1991 alkaen